HOE NU VERDER

Wat betekent een scheiding
voor jou als ouder?

Toen je jaren geleden voor elkaar koos had je nooit gedacht dat dit zou gebeuren. En nu is het moment daar dat jullie uit elkaar gaan. Scheiden doet pijn, heel veel pijn. 

 

Misschien heb jij voor de scheiding gekozen en weet je zeker dat het beter is om uit elkaar te gaan. Of je partner kiest ervoor om jullie relatie te beëindigen en dat betekent dat je  je bij zijn/haar beslissing neer moet leggen.

 

Hoe dan ook, de beslissing om te gaan scheiden zorgt ervoor dat het gezin waarin jullie kinderen zijn opgegroeid uiteen valt.

 

Er zal veel geregeld moeten worden. Jullie gaan in 2 huizen wonen.

  • Hoe vertellen jullie het nieuws aan de kinderen?
  • Wat zeg je wel?
  • Wat zeg je niet?
  • Hoe geven jullie een duidelijke boodschap passend bij de leeftijd van jullie kind(eren)?
  • Hoe zorgen jullie ervoor dat de kinderen  op een goede manier door de scheiding komen? Zonder al te veel schade?
  • Wat kunnen jullie doen om ervoor te zorgen dat ze gewoon kind kunnen blijven en niet teveel last hebben van jullie scheiding?
  • Hoe zorgen jullie ervoor dat de kinderen zich bij beide ouders thuis voelen?
  • Hoe maken jullie een ouderschapsplan?
  • Hoe communiceer je met elkaar, ook na de scheiding?

Zoveel vragen

Vragen die je samen met je bijna-ex-partner zult moeten bespreken. Jullie zijn samen de ouders van jullie kinderen. Kinderen hebben recht op een vader en een moeder. De manier waarop jullie verder gaan is ook bepalend voor het leven en geluk van jullie kinderen. Perfect scheiden bestaat niet. Iedereen maakt fouten. We zijn allemaal mensen en vooral mensen die uit elkaar gaan kunnen elkaar tot het uiterste tergen. Of soms het belang van hun kind uit het oog verliezen en hun eigen belang boven aan zetten. Een scheiding is een chaos van emoties waarbij helder denken een hele klus kan zijn.

 

Bijzonder & Wijs begeleidt ouders in dit moeilijke proces. Doel is dat kinderen ondanks de scheiding zich kunnen ontwikkelen en vrij en gelukkig kunnen opgroeien. EN dat jij als ouder je kunt richten op je eigen leven, je eigen verlangens, je eigen geluk.


Bijzonder & Wijs is ook voor jullie als de scheiding al langer geleden is. Lukt het niet om samen over de kinderen te praten? Verloopt jullie communicatie moeizaam en lopen de emoties soms hoog op? Hebben jullie hier last van maar zien jullie ook dat het een negatieve invloed heeft op de kinderen?

Dan is het nodig om samen aan de slag te gaan waarbij ik je telkens weer zal vragen naar je eigen rol/gedrag/triggers te gaan kijken. Tenslotte kunnen we de ander niet veranderen, wel onszelf.

Hoe kan ik helpen?

Om te beginnen maken we een 1e afspraak. Liefst met jullie allebei bij mij aan tafel. Als dat (nog) niet gaat, dan maak ik voor ieder van jullie een aparte afspraak. In het 1e gesprek deel je (delen jullie)  je verhaal met mij. Over het verleden, het nu, je zorgen en je wensen. Ik zal daar op reageren en aangeven wat ik voor jullie kan betekenen. Samen maken we afspraken over het vervolgtraject. Dat zal bestaan uit gezamenlijke gesprekken maar indien nodig ook uit individuele gesprekken.


Ik geef ondersteuning en advies passend bij jullie en (de leeftijd van) jullie kinderen. Na elk gezamenlijk gesprek stuur ik jullie een korte samenvatting (met evt gemaakte afspraken).
Indien gewenst volg ik jullie mailwisselingen waarbij ik advies geef hoe de communicatie zo constructief, duidelijk en rustig mogelijk te laten verlopen.

MIJN PRAKTIJK

Een plek voor groot en klein

Laat me je helpen

Andere trajecten

Ruim 13 jaar bied ik begeleiding aan kinderen, jongeren en ouders tijdens en na scheiding. Alles rondom scheiding is mijn specialisatie. Om nog completer te zijn is Bijzonder & Wijs uitgebreid met 2 nieuwe trajecten namelijk Bijzonder & Vrij en Bijzonder & Samen.

bijzonder
& vrij


Individuele begeleiding voor jou, om echt jezelf en vrij te kunnen zijn.

 

Je doet je best en zorgt voor iedereen, zo goed als je kan. Maar toch mis je iets. Het leven is anders dan jij je ooit had voorgesteld.

 

Je wil vrij zijn, echt jezelf zijn. 
En dat kan, als jij besluit om het vanaf nu anders te gaan doen.
Je gaat jezelf leren kennen en herkennen.

 

Jij gaat vertrouwen op je eigen kracht, je eigen wijsheid. 

bijzonder
& samen


Voor stiefouders en
samengestelde gezinnen.

Je bent weer verliefd en jullie willen samen zijn.

Samen, in één huis, met de kinderen, een gezin vormen.

 

Liefde alleen is niet genoeg om een samengesteld gezin te laten slagen. 

 

Jullie vormen al een samengesteld gezin maar hebben het niet fijn samen.

 

Als stiefouder doe jij je best. Maar je bent niet gelukkig.