Opleidingen

Gevolgde opleidingen

  • HBO-Jeugdwelzijnswerk
  • HBO-PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding)
  • Kindertolk  (methode Presentchild, voorheen Fluisterkind)
  • Stiefplan-coach

KIES (Kinderen In EchtscheidingsSituaties):

  • KIES coach
  • KIES omgangsbegeleiding
  • KIES voor het jonge kind
  • KIES voor het bijzondere kind
  • KIES voor mij
  • KIES gescheiden opvoeden

Kindbehartiger