1 JANUARI 2024

TARIEVEN

Per 1 januari 2024 geldt het volgende tarief:

  • Psychosociale Therapie 85 euro per uur (incl btw)

Bijzonder & Wijs heeft geen kosteloos intake-gesprek.

 

Betaling van uw factuur aan Bijzonder & Wijs staat los van de eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar en dient uitgevoerd te zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Als langdurige begeleiding nodig is kunt u contact opnemen met uw gemeente. Mochten zij akkoord gaan dan kan de begeleiding starten middels een maatwerkcontract of PGB.

BIJZONDER & WIJS

Een plek voor groot en klein

Vergoeding door zorgverzekeraar

In sommige gevallen vergoedt de ziektekostenverzekering (een gedeelte van) de kosten van de Psychosociale therapie door Bijzonder & Wijs. Of u of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden in uw polis.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding, bezoek dan de website van de NFG (Overzicht zorgverzekeraars).  

 

Raadpleeg altijd voor de zekerheid uw eigen ziektekostenverzekeraar of de kosten vergoed worden en onder welke voorwaarden.

 

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kan Bijzonder & Wijs u verder informeren.

 

Yvonne Verhoeven is geregistreerd als NFG-hulpverlener.

 

Bijzonder & Wijs valt onder vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk. (VPMW)  

  •  
  • NFG registratienummer: 6409087020
  • Yvonne Verhoeven is ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ®.
  • Licentienummer: 809668R
  • Yvonne Verhoeven is geregistreerd bij het SKJ onder nummer 100015207
  • AGB-code zorgverlener: 90-027707
  • AGB-code praktijk: 90-(0)52507