Begeleide omgang

Scheiden gaat vaak gepaard met spanningen en gevoelens van   boosheid, verdriet, teleurstelling, frustratie en onmacht. Niet zelden verloopt het contact tussen gescheiden partners moeizaam. Soms is er zelfs helemaal geen contact meer. Kinderen zijn hier de dupe van.

Kinderen hebben recht op  contact met beide ouders. Soms verloopt een scheiding zo heftig dat het kind zich genoodzaakt voelt om te kiezen.  Het kind kiest dan vaak voor de ouder waar hij het meeste verblijft.  Deze beslissing komt vanuit het kind maar kan ook beinvloedt zijn door de verzorgende ouder.  Is er sprake van het laatste dan spreken we van PAS (Ouderverstotingssyndroom).

Begeleide Omgang biedt kind en ouder de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een “veilige” setting. Bij Begeleide Omgang staat het kind voorop.  Het doel van de Begeleide Omgang is het herstellen en behouden van het contact tussen het kind en zijn ouder.

Bijzonder & Wijs adviseert naast Begeleide Omgang individuele begeleiding voor het kind in dit moeilijke proces. Vaak is er sprake van een vechtscheiding.  Het kind zit klem tussen 2 “vechtende” ouders. Ook hierbij is het van groot belang dat het kind mag zeggen wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij wil en waar hij last van heeft. Individuele begeleiding geeft het kind een veilige plek waar het kind alles mag/kan zeggen zonder dat dit direct met zijn ouders gecommuniceerd wordt.

gescheiden-ouders