Begeleidingsvormen

  • Individuele begeleiding van kinderen, ook kinderen met bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking
  • Individuele begeleiding van de gescheiden ouder – Gescheiden, en dan?
  • Begeleiding van ouders bij het opvoeden van de kinderen na scheiding
  • Communicatie-begeleiding van gescheiden ouders, ook bij het maken van een Ouderschapsplan
  • E-mediation: E-mediation is voor gescheiden ouders waarbij de onderlinge communicatie moeizaam verloopt. Hierbij worden alle mailwisselingen tussen de gescheiden ouders door Bijzonder & Wijs gevolgd. Ouders krijgen praktische adviezen met als doel om de communicatie objectiever, meer gestructureerd,  duidelijker en rustiger te laten verlopen.
  • Begeleiding van ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan
  • Begeleiding van (stief)ouders die een samengesteld gezin willen gaan vormen of (stief)ouders die al een samengesteld gezin vormen en problemen ervaren. Met behulp van het opstellen van een  Stiefplan worden basisafspraken met elkaar gemaakt.
  • Coaching van professionals zoals advocaten, mediators, leerkrachten en hulpverleners