Kiesgroep

 

Een KIES-groep bestaat uit ongeveer 6 à 8 kinderen waarvan de scheiding al langer geleden is. De kinderen zijn van vergelijkbare leeftijden en praten en spelen onder leiding van 2 KIES-coaches over de scheiding van hun ouders. Kracht van de KIES-groep is het lotgenotencontact. Kinderen ervaren dat zij niet alleen zijn maar dat er vele kinderen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten.  Deze herkenning zorgt ervoor dat kinderen zich gemakkelijk open durven te stellen naar elkaar toe.  Kinderen vertellen hun verhaal, luisteren naar anderen en geven elkaar waardevolle tips.

In 8 bijeenkomsten van 1 uur worden onder andere de volgende onderwerpen besproken; gevoelens, omgaan met veranderingen, afscheid, vertrouwen, hulp vragen enz.

Wat kunnen ouders verwachten van de reacties van kinderen tijdens deelname aan een KIES-groep? Soms reageren kinderen direct, soms in een wat later stadium. Hoe kinderen reageren heeft te maken met wat zij te verwerken hebben, de fase van de scheiding waarin zij zitten, de eigen leeftijdsfase en hun eigen temperament. Belangrijk is dat u als ouder kunt luisteren naar uw kind. Wat laat uw kind weten door het gedrag? Welke vragen stelt het kind u en waarom? Zijn dat zorgen of angsten? U kunt gerust met uw kind praten over de scheiding. Antwoorden krijgen is vaak minder belastend dan je eigen verhaal gaan verzinnen, want dan fantaseren kinderen soms de vreselijkste dingen. Bijv dat ze zelf schuldig zijn aan de scheiding.

Kinderen kunnen plotseling erg emotioneel reageren. Het verdriet of de boosheid die zat weggstopt komt er nog uit. Dat is goed, zo wordt het geen blokkade. Geef daarbij natuurlijk wel de eigen grens aan en de gewenste uitingsvorm. Kinderen die het moeilijk vinden om te laten merken wat zij vinden en voelen over de scheiding kunnen in het begin een ontkennende houding aannemen. Ook kunen zij reageren als dat ze het niet nodig vinden voor zichzelf. Over het algemeen kunnen ook zij na een aantal bijeenkomsten toch ook gemakkelijker voor zichzelf de dingen halen die ze nodig hebben om de scheiding beter te verwerken. Alle reacties hebben te maken met het opeens weer heel intensief bezig zijn en nadenken over de scheiding.