Vergoeding door zorgverzekering

In veel gevallen vergoedt de ziektekostenverzekering (een gedeelte van) de kosten van de Psychosociale therapie door Bijzonder & Wijs. Of u of uw kind in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden in uw polis. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding, bezoek dan de website van de NFG (Overzicht zorgverzekeraars).  Raadpleeg altijd voor de zekerheid uw eigen ziektekostenverzekeraar of de kosten vergoed worden en onder welke voorwaarden. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kan Bijzonder & Wijs u verder informeren.

Yvonne Verhoeven is geregistreerd als NFG-hulpverlener. Bijzonder & Wijs valt onder vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk. (VPMW)  NFG registratienummer: 6409087020

Yvonne Verhoeven is ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ®. Licentienummer: 809668R

Yvonne Verhoeven is geregistreerd bij het SKJ onder nummer 100015207

AGB-code zorgverlener: 90-027707

AGB-code praktijk: 90-(0)52507